St. Jozefkathedraal 

Radesingel 4

9711 EJ Groningen

 

De concerten vinden plaats op de laatste zondag van de maand, m.u.v. maart, juli, augustus en december.

Het concert mag maximaal een uur duren en vindt plaats tussen 14.00 en 15.00u.

De kerk is vanaf 13.00 uur beschikbaar voor opstelling en een eventuele podiumrepetitie. Hierop kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt.

Het concert heeft op geen enkele wijze invloed op de inrichting van de kerk. Het altaar op het priesterkoor mag niet worden verplaatst.

De uit te voeren muziek heeft een min of meer sacraal karakter.

Er mag geen gebruik worden gemaakt van het Maarschalkerweerdorgel. Wel kan gebruik worden gemaakt van het koororgel of het kabinetorgel, naast het hoofdaltaar. Er is geen piano beschikbaar.

Er wordt geen huur geheven en er mag geen entree worden geheven. Na afloop van het concert wordt bij de uitgang een collecte gehouden, waarvan de opbrengst 50/50 wordt verdeeld tussen de uitvoerende(n) en de kerk (ter bestrijding van de onkosten, zoals bijv. verwarming).

Er wordt geen koffie of thee verstrekt aan uitvoerenden of publiek.

Uiterlijk vier weken vóór het concert wordt een programmaoverzicht ter grootte van een A-4 naar de contactpersoon gestuurd. Dit wordt gebruikt voor de publiciteit en om uit te reiken aan het publiek. Het is niet de bedoeling dat er een programmaboekwerk wordt uitgebracht: het geheel zal een sober karakter behouden.

Het is niet de bedoeling dat het concert een eventueel commercieel concert (waarvoor dan huur voor de kerk betaald moet worden) vervangt. De concertserie is met name bedoeld voor ensembles die anderszins moeilijk een concert kunnen organiseren.